1η Νοεμβρίου 2018 επίσκεψη Συμβουλίου Νεολαίας απο Γαλλία

1η Νοεμβρίου 2018 .Σήμερα δεχτήκαμε την επίσκεψη 10 παιδιών και ενός υπεύθυνου απο το Συμβούλιο Νεολαίας του BOISSY SAINT LEGER.
Τα παιδιά αφού ενημερώθηκαν για τις δράσεις του Συλλόγου μας ,βοήθησαν στο να κάνουμε μερίδες μερικά από τα τρόφιμα που προορίζονται να διανεμηθούν το Νοέμβριο.Τους ευχαριστούμε πολύ

Posted in Δράσεις - Εκδηλώσεις, Νέα.