7 Απριλίου 2017 έτοιμο προς διάθεση το μποστάνι μας…..

Thanks to the hard work by our January group from the Breech School of Business at Drury University who planted this garden, and to the local volunteers who have tended to it for the past three months, this week we harvested lettuce just in time to be distributed by Αίγινα Εθελοντής to families across the island as part of their Easter food basket!

Χάρη στη σκληρή δουλειά της ομάδας του Ιανουαρίου από το Breech School of Business at Drury University που έβαλε αυτόν τον κήπο, και στους ντόπιους εθελοντές που το τάση τους τελευταίους τρεις μήνες, αυτή την εβδομάδα θα μαρούλι πάνω στην ώρα Να από το Αίγινα Ethelontḗs σε οικογένειες σε όλο το νησί, ως μέρος του Πάσχα φαγητό φαγητού!

Posted in Δράσεις - Εκδηλώσεις, Νέα.