Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 -τα έργα των Σκοτσέζων καλλιτεχνών

Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα ,λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη ή το έργο του και οι διαστάσεις και  η τιμή κάθε έργου.

1.Allan Davies a-vestige-of-hopeallan-1-2602-603-allan-2a-vestige-of-hope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Amanda Adam

 

602-603-amanda-0602-603-amanda-2602-603-amanda-3aegian-statement-aug-2016-gr

 

 

 

 

 

 

3. Chelsea Glidden

roots-of-zeusolive-treeschelsea-gidden

 

 

 

 

 

4.Chiara Braidotti

chiara-x-2chiara-x-3chiara-xxchiara-braidotti

 

 

 

 

 

 

5.Ginny Elston

602-603-ginny-2ginnyginny-elston

 

 

 

 

 

 

 

 

6.jan Johnson

jan2604-jan-detail604-jan-close-upjan-johnson

 

 

 

 

 

 

7.Jennifer Kelly

jennyhelen-jenny-2jenny-kelly

 

 

 

 

 

 

 

8.Joletta

joletta-40x29-lythographjoletta-56x56-cmthe-one-and-tha-manyjolletta-37x53-cmjoletta-thorburn-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Mary Modeen

i-104x99-cm ii-105x124-cm iii-105x124-cm mary-modeen

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Oana

the-nadis-107-x-136-cmoana-mocanu-the-nadis

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Patricia

patricia-1patricia-2patricia-5patricia-detail-1patricia-detail-2patricia-ramaer

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Sharon

604-sharon-painting 604-sharon-sun-detail sharon-mottram-trans

 

 

 

 

 

 

 

13.Siobhan

half-and-halfmarinissiobhan-2unmaskedsiobhan-morison

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. sumit mondal

 

 

Posted in Δράσεις - Εκδηλώσεις.